1,13 tỷ USD đổ vào bất động sản

1,13 tỷ USD đổ vào bất động sản

Tháng Bảy 28th, 2014


Theo thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ kế hoạch đầu tư), trong 7 tháng đầu năm các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 9,53 tỷ USD, bằng 80,1% so với cùng kỳ 2013.

Trong đó, tính đến ngày 20/7 cả nước có 889 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 6,85 tỷ USD và 300 lượt dự án tăng vốn đăng ký với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 2,67 tỷ USD.

Bất động sản

Bất động sản

Về tình hình giải ngân FDI, 7 tháng đầu năm ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 6,8 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Phân theo lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút đầu tư nhiều nhất với 448 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 6,66 tỷ USD, chiếm 69,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 7 tháng.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 20 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,13 tỷ USD, chiếm 11,9%.

Đứng thứ 3 là lĩnh vực xây dựng với 69 dự án đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 547,58 triệu USD, chiếm 5,7%.  

Tiếp theo là lĩnh vực Y tế và trợ giúp xã hội với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 379,7 triệu USD.

Nguồn: cafeland.vn

Bài viết liên quan

Hiện chưa có Bài viết liên quan