Giảm 50% thuế VAT cho người mua nhà ở xã hộiSÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC HƯNG LAND

Giảm 50% thuế VAT cho người mua nhà ở xã hội

Tháng Năm 22nd, 2013


Chiều 20/5, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trình bày tại Quốc hội Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Một trong số những sửa đổi được chú ý tại kỳ họp Quốc hội lần này là giảm 50% thuế GTGT đầu ra từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với các hợp đồng bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở và nhà ở là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Vũ Văn Ninh

Vũ Văn Ninh

Việc quy định diện tích sàn dưới 70 m2 để hỗ trợ nhu cầu mua nhà của người có thu nhập thấp nhưng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội bảo đảm khả thi do diện tích được xác định căn cứ vào thiết kế quy hoạch chi tiết, xây dựng được duyệt và hợp đồng bán nhà, cho thuê, thuê mua nhà ở.

Theo tờ trình của Chính phủ, đề xuất giảm thuế GTGT hợp đồng thuê, mua nhà ở xã hội nhằm hỗ trợ và tạo cơ hội cho các đối tượng có thu nhập thấp có nhu cầu về nhà mua được nhà ở; góp phần giải quyết lượng hàng tồn kho lớn trong lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Như vậy, với đề xuất trên của Chính phủ, nếu được Quốc hội thông qua, thay vì phải nộp mức thuế GTGT 10%, người mua nhà ở xã hội trong thời gian từ 1/7/2013 đến hết 30/6/2014 sẽ chỉ phải nộp thuế 5%.

Về thời gian thực hiện giảm thuế, do đây là giải pháp tình thế để góp phần hỗ trợ kích cầu tiêu dùng, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản nên chỉ áp dụng trong 12 tháng. Việc kéo dài thời gian áp dụng sẽ dẫn đến tình trạng lợi dụng chính sách và “nở rộ” căn hộ mini làm ảnh hưởng tới quy hoạch xây dựng, kiến trúc chung.

Đánh giá về chủ trương giảm thuế GTGT của Chính phủ, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tỏ ý tán thành với quy định của Dự thảo luật và cho rằng, việc giảm 50% thuế GTGT đầu ra đối với các đối tượng này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, hỗ trợ các đối tượng thực sự có nhu cầu về nhà ở, kích cầu tiêu dùng, giảm lượng hàng tồn kho trong lĩnh vực bất động sản.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, việc giảm thuế GTGT đầu ra đối với việc bán, cho thuê, cho thuê mua căn hộ có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 có thể sẽ dẫn đến việc chia nhỏ diện tích sàn căn hộ, phá vỡ quy hoạch, thiết kế, kiến trúc; làm tăng mật độ dân cư, ảnh hưởng đến giao thông đô thị. Nếu thiếu các giải pháp quản lý sẽ dẫn đến tình trạng tập trung đầu tư các căn hộ có diện tích sàn dưới 70m2. Do vậy, Chính phủ cần cân nhắc toàn diện trước khi ban hành chính sách này.

Về thời hạn giảm thuế, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, với mức giảm dự kiến không lớn, thời gian thực hiện ngắn (chỉ trong 1 năm) thì tác động của chính sách là hạn chế và thiếu đồng bộ với các chính sách khác (gói hỗ trợ tín dụng nhà ở 30.000 tỷ đồng được thực hiện trong thời hạn 3 năm). Do vậy, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị kéo dài thời hạn thực hiện chính sách này đến hết 31/12/2014 (thực hiện từ 1/7/2013 đến hết 31/12/2014).

Bài viết liên quan

Hiện chưa có Bài viết liên quan